Cornerstone

Världens högst rankade lms-programvara

Vår programvara för lärande och utveckling, ger dina medarbetare den kompetens de vill ha och företaget behöver.

boka en demo

Utbilda med en holistisk lösning för lärande

Oavsett om det handlar om obligatorisk utbildning för regelefterlevnad eller utveckling som drivs av medarebetaren själv, skickar Cornerstones lösning automatiskt rätt kurs till rätt medarbetare. Det gäller för mindre upp till mycket stora organisationer. Lösningen ger samtidigt rekommendationer på extra kurser medarbetarna kan ta, lösningen har en avancerad sökfunktion och medarbetaren kan dessutom bläddra bland kurserna och själv ha total kontroll över sin utveckling.


Skapa en modern utbildningsupplevelse

Med hjälp av maskininlärning får dina medarbetare rekommendationer på nya kurser av hög kvalitet vilket gör att de själva kan driva sin egen utveckling.

Erbjud ett mångfacetterat lärande som är enkelt att distribuera

Använd eget utbildningsmaterial eller expertmaterial från en Content Anytime-prenumeration anpassat efter bransch, funktion eller för obligatoriska kunskapskrav. Leverera utbildningen i vilket format som helst t ex som video, frågesport eller som interaktiva aktiviteter.

Fatta datadrivna beslut om dina talanger

Rapporter som säger mer än vem som genomfört en kurs. Analys och prediktiva insikter ger värdefull information om hur du kan utbilda, hantera, behålla och belöna medarbetare.

Boka en demo

Vi visar gärna hur  Cornerstone kan hjälpa dig att attrahera, utveckla, behålla och administrera era talanger.
©{{CurrentYear}} Cornerstone. All rights reserved.